Checklist voor reservering

 • Had je één of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur?
  • Hoesten
  • Neusverkoudheid
  • Koorts vanaf 38 graden
  • Benauwdheidsklachten
 • Heb je op dit moment en huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heb je het nieuwe Coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe Coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe Coronavirus is vastgesteld?

Indien één van de vragen met ja beantwoord wordt, maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak.

Algemene richtlijnen vanaf 1 juni 2020

 1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.
  Aan één tafel mogen binnen 1,5 meter van elkaar zitten
  • maximaal 2 personen (niet verplicht uit één huishouden)
  • een gezamenlijke huishouding die uit meer dan 2 personen bestaat.
 2. Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.
 3. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
 4. De Heeren van Maarssen kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.
 5. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 6. Desinfecteer bij binnenkomst grondig je handen.
 7. Was na het toiletbezoek grondig je handen.
 8. Gelieve contactloos betalen (pin of mobiel).
 9. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van ons horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.